Mistä apua?

Oikeuksienvalvonnanasiantuntija

Näkövammaisten liiton alueellisena työntekijänä toimii  Sinikka Mäntyjärvi, puhelin 050 526 3831 sähköposti sinikka.mantyjarvi(at)nkl.fi . Oikeuksienvalvonnanasiantuntija antaa henkilökohtaista neuvontaa sosiaaliturvasta, kuntoutuksesta ja näkövammaispalveluista. Hän ohjaa hakemusten laatimisessa, auttaa oikaisupyyntöjen, valitusten tai kanteluiden tekemisessä. oikeuksienvalvonnan asiantuntija toimii sosiaalilainsäädännön asiantuntijana alueellaan.
Palvelu on maksuton eikä edellytä jäsenyyttä näkövammaisyhdistyksessä.

 
Kuntoutusohjaaja

Kainuun keskussairaalan sairaanhoitopiirin alueella näkövammaisten lasten ja aikuisten kuntoutusohjaajana toimii Raija Raninen puh. 050 3614 073 ja Hilkka Louhisalmi puh. 044 7974 041.
Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Kuntoutusohjaaja on perehtynyt kohderyhmänsä erityistarpeisiin huomioiden asiakkaan kokonaistilanteen.
Yhteyttä kuntoutusohjaajaan voi ottaa asiakas, omainen sekä yhteistyötahot. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.


Sivu päivitetty